نویسنده:

" سیلک " کاشان ( کهن‌ترین زیستگاه انسان در فلات ایران )


                  

معرفی کتاب

معرفی آرامگاه‌ها، «آثار باستان‌شناسی» و تاریخی منطقه «سیلک» در کاشان است. در این پژوهش با استفاده از اشیای سفالین کشف شده در سیلک کاشان و حفاری‌های صورت گرفته در این منطقه، به معرفی و شناسایی آرامگاه‌ها و مناطق تاریخی و باستان‌شناسی آن پرداخته شده و از لحاظ علم باستان‌شناسی نیز اشیاء درون گورستان‌های این منطقه معرفی شده و ویژگی‌های کشفیات شده و آثار بازمانده از ساخت و سازها و تمدن حاصل از آن‌ها تشریح گردیده است. نویسنده با استفاده از کشفیات صورت گرفته از منطقه سیلک به مطالعه فرهنگ، تمدن، روابط خارجی، علم، هنر، معماری و تفکرات مردم آن زمان در این منطقه پرداخته و به توصیف زیورآلات، جنگ‌افزارها و سفالینه‌های کشف شده در آن می‌پردازد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

معرفی آرامگاه‌ها، «آثار باستان‌شناسی» و تاریخی منطقه «سیلک» در کاشان است. در این پژوهش با استفاده از اشیای سفالین کشف شده در سیلک کاشان و حفاری‌های صورت گرفته در این منطقه، به معرفی و شناسایی آرامگاه‌ها و مناطق تاریخی و باستان‌شناسی آن پرداخته شده و از لحاظ علم باستان‌شناسی نیز اشیاء درون گورستان‌های این منطقه معرفی شده و ویژگی‌های کشفیات شده و آثار بازمانده از ساخت و سازها و تمدن حاصل از آن‌ها تشریح گردیده است. نویسنده با استفاده از کشفیات صورت گرفته از منطقه سیلک به مطالعه فرهنگ، تمدن، روابط خارجی، علم، هنر، معماری و تفکرات مردم آن زمان در این منطقه پرداخته و به توصیف زیورآلات، جنگ‌افزارها و سفالینه‌های کشف شده در آن می‌پردازد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها