... آنگاه هدایت شدم


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر، گزارشی تحلیلی از سرگذشت فکری مؤلف و چگونگی بصیرت یافتن و گرویدن او به مذهب تشیع همراه با ذکر علل و انگیزه‏های آن است. برخی مباحث مهم کتاب، بدین قرار است: «صحابه» در نظر شیعه و اهل سنت، نظر قرآن در باره صحابه، نظر پیامبر (ص) درباره صحابه، نظر صحابه در باره یکدیگر، نص بر خلافت، نزاع فاطمه (ع) و ابوبکر، روایات وارده در باره «امام علی (ع) و انتصاب او»، از قبیل حدیث منزلت، حدیث «انا مدینه العلم و علی بابها»، حدیث دار، حدیث «من کنت مولاه فهذا علی مولاه»، احادیثی که پیروی اهل‏بیت را واجب می‏داند همچون حدیث ثقلین و حدیث سفینه، «اجتهاد در برابر نص» و اجتهادهای عمر.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر، گزارشی تحلیلی از سرگذشت فکری مؤلف و چگونگی بصیرت یافتن و گرویدن او به مذهب تشیع همراه با ذکر علل و انگیزه‏های آن است. برخی مباحث مهم کتاب، بدین قرار است: «صحابه» در نظر شیعه و اهل سنت، نظر قرآن در باره صحابه، نظر پیامبر (ص) درباره صحابه، نظر صحابه در باره یکدیگر، نص بر خلافت، نزاع فاطمه (ع) و ابوبکر، روایات وارده در باره «امام علی (ع) و انتصاب او»، از قبیل حدیث منزلت، حدیث «انا مدینه العلم و علی بابها»، حدیث دار، حدیث «من کنت مولاه فهذا علی مولاه»، احادیثی که پیروی اهل‏بیت را واجب می‏داند همچون حدیث ثقلین و حدیث سفینه، «اجتهاد در برابر نص» و اجتهادهای عمر.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها