نویسنده:

۱۰۰۱ چیزی که جوان‌ها قبل از ترک خانه باید بدانند ( و گرنه برمی‌گردند!)


                  

معرفی کتاب

هر سال میلیون‌ها جوان وارد جامعه می‌شوند و والدین نگران هستند که آنها چقدر می‌توانند در زندگی اجتماعی‌شان دوام بیاورند. زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد که پنجاه‌درصد از آنها به خاطر مشکلات اجتماعی، بعد از مدتی دچار انزوا می‌شوند. کتابچة حاضر شامل 1001 نکتة کلیدی برای جوانان و والدینشان است تا بتوانند به راحتی مستقل شوند و زندگی اجتماعی خود را آغاز کنند. از جملة این نکات کلیدی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: «خیلی از ازدواج‌های بادوام، شروعش با جشن عروسی مختصری بوده است»؛ «گاهی برای ادارة زندگی باید دو جا کار کرد» و «کمک به همکاران، راه موثری برای اثبات حسن‌نیت است».

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

هر سال میلیون‌ها جوان وارد جامعه می‌شوند و والدین نگران هستند که آنها چقدر می‌توانند در زندگی اجتماعی‌شان دوام بیاورند. زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد که پنجاه‌درصد از آنها به خاطر مشکلات اجتماعی، بعد از مدتی دچار انزوا می‌شوند. کتابچة حاضر شامل 1001 نکتة کلیدی برای جوانان و والدینشان است تا بتوانند به راحتی مستقل شوند و زندگی اجتماعی خود را آغاز کنند. از جملة این نکات کلیدی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: «خیلی از ازدواج‌های بادوام، شروعش با جشن عروسی مختصری بوده است»؛ «گاهی برای ادارة زندگی باید دو جا کار کرد» و «کمک به همکاران، راه موثری برای اثبات حسن‌نیت است».

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها