معرفی کتاب

یک هدیه عنوان کتابی‌ است که شامل داستان‌های کوتاه و روان و سخنانی زیبا درباره‌ی زندگی بهتر است. کتاب یک هدیه، شامل تصویر‌های زیباست و یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی آن دوزبانه بودن نوشته‌های آن است. کتاب یک هدیه، حس لذت‌بخش خواندن یک کتاب که  کوتاه، ساده، روان و تصویردار است و در عین حال حاوی نوشته‌هایی مفهومی و اندرز‌های عمیق درباره‌ی زندگی، را به شما می‌دهد.

بخش‌هایی از کتاب یک هدیه

«یکی از دوستانم به نام پل، یک اتومبیل به عنوان عیدی از برادرش دریافت کرده بود شب عید، هنگامی که پل از اداره‌اش بیرون آمد، متوجه پسر بچه شیطانی شد که دور و بر اتومبیل نو و براقش قدم می‌زند و آن را تحسین می‌کند.» بی زحمت نزدیک آن پله‌ها نگه دارید. پسر از پله‌ها بالا دوید. چیزی نگذشت که پل صدای برگشتن او را شنید، اما او دیگر تند و تیز برنمی‌گشت. او برادر کوچک افلیجش را کول گرفته بود. سپس او را روی پله‌ی پایینی نشاند و به طرف اتومبیل اشاره کرد. "آنجاست جیمی، می‌بینی؟" درست همان‌طوری است که برایت تعریف کردم. پل درحالی که اشک گوشه چشمش را پاک می‌کرد، از اتومبیل پیاده شد و پسربچه را در صندلی جلویی اتومبیل نشاند. برادر بزرگ‌تر، با چشمانی براق و درخشان، کنار او نشست و سه‌تائی رهسپار گردشی فراموش ناشدنی شدند.»

کتاب یک هدیه به چه کسانی توصیه می‌شود؟

این کتاب، برای هدیه دادن به هر مناسبتی و هرکسی مناسب است. اگر شما هم جزو آن دسته افرادی هستید که هم بعد معنوی یک هدیه برایتان مهم است، کتاب یک هدیه مناسب شماست. تصویر‌های  دوست داشتنی این کتاب از مناظر و طبیعت زیبا خواننده را خسته نمی‌کند و باعث می‌شود خواننده باز هم آن را بخواند.

چرا کتاب یک هدیه جذاب است؟

کتاب‌های مختلفی هستند که پند و اندرز‌های خوبی را شامل می‌شوند. اما تعداد کمی از کتاب‌های معنوی هستند که خواننده را خسته نکنند. یکی از دلایل این خستگی هم زبان سخت و کلمات سنگین این کتاب‌هاست که خواننده را به تفکر و معنا کردن وا می‌دارد. اما این کتاب هرگز حس خستگی را به خواننده نمی‌دهد.

مشخصات

عنوان کتاب: یک هدیه نویسنده: زهره زاهدی موضوع: راه و رسم زندگی زبان اصلی: فارسی-انگلیسی تعداد صفحات: 48

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

یک هدیه عنوان کتابی‌ است که شامل داستان‌های کوتاه و روان و سخنانی زیبا درباره‌ی زندگی بهتر است. کتاب یک هدیه، شامل تصویر‌های زیباست و یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی آن دوزبانه بودن نوشته‌های آن است. کتاب یک هدیه، حس لذت‌بخش خواندن یک کتاب که  کوتاه، ساده، روان و تصویردار است و در عین حال حاوی نوشته‌هایی مفهومی و اندرز‌های عمیق درباره‌ی زندگی، را به شما می‌دهد.

بخش‌هایی از کتاب یک هدیه

«یکی از دوستانم به نام پل، یک اتومبیل به عنوان عیدی از برادرش دریافت کرده بود شب عید، هنگامی که پل از اداره‌اش بیرون آمد، متوجه پسر بچه شیطانی شد که دور و بر اتومبیل نو و براقش قدم می‌زند و آن را تحسین می‌کند.» بی زحمت نزدیک آن پله‌ها نگه دارید. پسر از پله‌ها بالا دوید. چیزی نگذشت که پل صدای برگشتن او را شنید، اما او دیگر تند و تیز برنمی‌گشت. او برادر کوچک افلیجش را کول گرفته بود. سپس او را روی پله‌ی پایینی نشاند و به طرف اتومبیل اشاره کرد. "آنجاست جیمی، می‌بینی؟" درست همان‌طوری است که برایت تعریف کردم. پل درحالی که اشک گوشه چشمش را پاک می‌کرد، از اتومبیل پیاده شد و پسربچه را در صندلی جلویی اتومبیل نشاند. برادر بزرگ‌تر، با چشمانی براق و درخشان، کنار او نشست و سه‌تائی رهسپار گردشی فراموش ناشدنی شدند.»

کتاب یک هدیه به چه کسانی توصیه می‌شود؟

این کتاب، برای هدیه دادن به هر مناسبتی و هرکسی مناسب است. اگر شما هم جزو آن دسته افرادی هستید که هم بعد معنوی یک هدیه برایتان مهم است، کتاب یک هدیه مناسب شماست. تصویر‌های  دوست داشتنی این کتاب از مناظر و طبیعت زیبا خواننده را خسته نمی‌کند و باعث می‌شود خواننده باز هم آن را بخواند.

چرا کتاب یک هدیه جذاب است؟

کتاب‌های مختلفی هستند که پند و اندرز‌های خوبی را شامل می‌شوند. اما تعداد کمی از کتاب‌های معنوی هستند که خواننده را خسته نکنند. یکی از دلایل این خستگی هم زبان سخت و کلمات سنگین این کتاب‌هاست که خواننده را به تفکر و معنا کردن وا می‌دارد. اما این کتاب هرگز حس خستگی را به خواننده نمی‌دهد.

مشخصات

عنوان کتاب: یک هدیه نویسنده: زهره زاهدی موضوع: راه و رسم زندگی زبان اصلی: فارسی-انگلیسی تعداد صفحات: 48

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها