نویسنده:

یکی از همین روزها


                  

معرفی کتاب

در ظرف کریستال بنوشید، بهترین عطرتان را برای بعد نگه ندارید، هروقت دلتان خواست مصرفش کنید. عباراتی مانند "یکی از همین روزها" و "بالاخره یک روز" را از واژگانتان پاک کنید. بیایید از همین حالا نامه‌ای را بنویسیم که می‌خواستیم یکی از همین روزها بنویسیم. کتابچه‌ی حاضر به دو زبان فارسی و انگلیسی حاوی گزین‌گویه‌هایی درباره‌ی معضلات عصر ماشینیسم و چگونگی حل این معضلات با بهره‌گیری از زمان حال و فرصت‌های موجود است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

در ظرف کریستال بنوشید، بهترین عطرتان را برای بعد نگه ندارید، هروقت دلتان خواست مصرفش کنید. عباراتی مانند "یکی از همین روزها" و "بالاخره یک روز" را از واژگانتان پاک کنید. بیایید از همین حالا نامه‌ای را بنویسیم که می‌خواستیم یکی از همین روزها بنویسیم. کتابچه‌ی حاضر به دو زبان فارسی و انگلیسی حاوی گزین‌گویه‌هایی درباره‌ی معضلات عصر ماشینیسم و چگونگی حل این معضلات با بهره‌گیری از زمان حال و فرصت‌های موجود است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها