معرفی کتاب

تحلیل «داستان یوسف (ع)» از منظری قرآنی و روایی است. در این نوشتار ضمن بازخوانی داستان یوسف در قرآن، استفاده‏های اخلاقی و اعتقادی از این داستان صورت گرفته است. نگارنده به همین منظور قسمت‏های مختلف زندگی یوسف و حوادث مهم زندگانی ایشان مانند جریان خواب دیدن وی، حسادت برادران یوسف نسبت به وی و انداختن او در چاه، نجات معجزه‏آسای یوسف، ورود یوسف به کاخ عزیز مصر، علاقه شدید زلیخا نسبت به یوسف، عفت یوسف، و بی‏شرمی زلیخا و زندانی کردن یوسف، تعبیر خواب یوسف، آزاد شدن یوسف، عزیز مصر شدن یوسف، فرمانروایی یوسف بر مصر، جریان خشکسالی در مصر و بالاخره ملاقات یوسف با یعقوب را به تصویر کشیده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

تحلیل «داستان یوسف (ع)» از منظری قرآنی و روایی است. در این نوشتار ضمن بازخوانی داستان یوسف در قرآن، استفاده‏های اخلاقی و اعتقادی از این داستان صورت گرفته است. نگارنده به همین منظور قسمت‏های مختلف زندگی یوسف و حوادث مهم زندگانی ایشان مانند جریان خواب دیدن وی، حسادت برادران یوسف نسبت به وی و انداختن او در چاه، نجات معجزه‏آسای یوسف، ورود یوسف به کاخ عزیز مصر، علاقه شدید زلیخا نسبت به یوسف، عفت یوسف، و بی‏شرمی زلیخا و زندانی کردن یوسف، تعبیر خواب یوسف، آزاد شدن یوسف، عزیز مصر شدن یوسف، فرمانروایی یوسف بر مصر، جریان خشکسالی در مصر و بالاخره ملاقات یوسف با یعقوب را به تصویر کشیده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها