نویسنده:

گنجینه نور: مجموعه احادیث قدسی نبوی چهارده معصوم و قرآنی


                    

معرفی کتاب

مجموعه روایاتی از «معصومین (ع)» در زمینه مختلف اخلاقی، اعتقادی و عبادی است. در این نوشتار ابتدا شمه‏ای از زندگانی چهارده معصوم شرح داده شده و سپس به ترتیب ذکر زندگی آنان روایاتی از هر کدام یک از ایشان در زمینه‏های گوناگون نقل می‏گردد. ابعاد مختلف تربیتی، اخلاقی، اجتماعی و عبادی در سیره آنان بیان می‏شود. نگارنده همچنین روایاتی در شأن و مقام و فضایل هر یک از معصومین نقل کرده و کراماتی از آنان نقل می‏نماید. توصیف کتاب نهج‏البلاغه در ذیل بیان فضایل حضرت علی (ع) و زندگانی آن حضرت بررسی مقام زن در اسلام در ذیل بیان زندگانی و فضایل حضرت فاطمه (س) و خدیجه (س)، توصیف روز مباهله و منزلت اهل‏بیت بر اساس این داستان، توصیف خواص تربت سیدالشهدا (ع) و زیارت آن حضرت، اوصاف امام زمان (عج) در قرآن، توصیف مسجد جمکران و فواید و خواص سوره‏های قرآن نیز از دیگر مندرجات این کتاب است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

مجموعه روایاتی از «معصومین (ع)» در زمینه مختلف اخلاقی، اعتقادی و عبادی است. در این نوشتار ابتدا شمه‏ای از زندگانی چهارده معصوم شرح داده شده و سپس به ترتیب ذکر زندگی آنان روایاتی از هر کدام یک از ایشان در زمینه‏های گوناگون نقل می‏گردد. ابعاد مختلف تربیتی، اخلاقی، اجتماعی و عبادی در سیره آنان بیان می‏شود. نگارنده همچنین روایاتی در شأن و مقام و فضایل هر یک از معصومین نقل کرده و کراماتی از آنان نقل می‏نماید. توصیف کتاب نهج‏البلاغه در ذیل بیان فضایل حضرت علی (ع) و زندگانی آن حضرت بررسی مقام زن در اسلام در ذیل بیان زندگانی و فضایل حضرت فاطمه (س) و خدیجه (س)، توصیف روز مباهله و منزلت اهل‏بیت بر اساس این داستان، توصیف خواص تربت سیدالشهدا (ع) و زیارت آن حضرت، اوصاف امام زمان (عج) در قرآن، توصیف مسجد جمکران و فواید و خواص سوره‏های قرآن نیز از دیگر مندرجات این کتاب است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها