نویسنده:

گلبرگ‌های عشق


                  

معرفی کتاب

در این کتابچه مجموعه‌ای از اشعار عاشقانه انگلیسی به فارسی ترجمه شده و در قالب متن دو زبانه فراهم آمده است. برای نمونه: "عشق برای من بسان خورشیدی است تابناک که گرمایم می‌بخشد، آن‌گاه که سرما وجودم را فرا گرفته است و بسان آب خنک جویباری می‌ماند روان که مرا روح تازه‌ای می‌بخشد". "My love is like the sun that warms me when I am cold. And like the cool water of the brook that refreshes me"

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

در این کتابچه مجموعه‌ای از اشعار عاشقانه انگلیسی به فارسی ترجمه شده و در قالب متن دو زبانه فراهم آمده است. برای نمونه: "عشق برای من بسان خورشیدی است تابناک که گرمایم می‌بخشد، آن‌گاه که سرما وجودم را فرا گرفته است و بسان آب خنک جویباری می‌ماند روان که مرا روح تازه‌ای می‌بخشد". "My love is like the sun that warms me when I am cold. And like the cool water of the brook that refreshes me"

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها