نویسنده:

گربه‌ها هم یوگا می‌کنند


                    

معرفی کتاب

در این کتابچه، نرمش‌ها و حالات مختلف بدن به هنگام ورزش یوگا به همراه تصاویر کاریکاتور از گربه‌ها و درج جملاتی کوتاه، آموزش داده می‌شود. برخی از این نرمش‌ها و حالات عبارت است از: نرمش چشم‌ها (در حالت راحت نشستن و خیره شدن به یک نقطه‌ی جذاب که در فاصله‌ی یک‌متری قرار گرفته است)؛ حالت نیلوفر؛ پروانه؛ تیر و کمان؛ میمون؛ لاک‌پشت؛ رعد؛ طاووس؛ ایستادن روی سر؛ و حالت ایستادن روی شانه‌ها.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

در این کتابچه، نرمش‌ها و حالات مختلف بدن به هنگام ورزش یوگا به همراه تصاویر کاریکاتور از گربه‌ها و درج جملاتی کوتاه، آموزش داده می‌شود. برخی از این نرمش‌ها و حالات عبارت است از: نرمش چشم‌ها (در حالت راحت نشستن و خیره شدن به یک نقطه‌ی جذاب که در فاصله‌ی یک‌متری قرار گرفته است)؛ حالت نیلوفر؛ پروانه؛ تیر و کمان؛ میمون؛ لاک‌پشت؛ رعد؛ طاووس؛ ایستادن روی سر؛ و حالت ایستادن روی شانه‌ها.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها