نویسنده:

چند فنجان بهره هوشی


                    

معرفی کتاب

کتابچة حاضر، حاوی مقاله‌ها، داستان‌ها و مطالبی برگرفته از مجلات و نشریات معتبر اینترنتی دربارة مباحث زیر است: ذهن، نقش خواب در تقویت ذهن، تیپ‌های شخصیتی، روان‌شناسی مثبت‌اندیشی، تغییر نگرش، تقویت حافظه، گیاهان تقویت‌کنندة ذهن، نقش بازی‌درمانی در تقویت ذهن، موسیقی و رابطة آن با ذهن، نقش استرس در کاهش خلاقیت، راه‌های درمان افسردگی، نقش تغذیه در تقویت ذهن، راه‌های درمان استرس و رابطة آن با هوش، راه‌های درمان اضطراب و معرفی اختلالات مرتبط با آن. در کتابچه حاضر تصاویری مرتبط با موضوعات گنجانده شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتابچة حاضر، حاوی مقاله‌ها، داستان‌ها و مطالبی برگرفته از مجلات و نشریات معتبر اینترنتی دربارة مباحث زیر است: ذهن، نقش خواب در تقویت ذهن، تیپ‌های شخصیتی، روان‌شناسی مثبت‌اندیشی، تغییر نگرش، تقویت حافظه، گیاهان تقویت‌کنندة ذهن، نقش بازی‌درمانی در تقویت ذهن، موسیقی و رابطة آن با ذهن، نقش استرس در کاهش خلاقیت، راه‌های درمان افسردگی، نقش تغذیه در تقویت ذهن، راه‌های درمان استرس و رابطة آن با هوش، راه‌های درمان اضطراب و معرفی اختلالات مرتبط با آن. در کتابچه حاضر تصاویری مرتبط با موضوعات گنجانده شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها