نویسنده:

چشمم فقط به توست‌...


                    

معرفی کتاب

این کتابچه‌ی مصور و رنگی حاوی جملاتی است از اشخاص مختلف "عشق" که با دو زبان فارسی و انگلیسی به چاپ رسیده است. برای نمونه: "عشق نگاه کردن به یک دیگر نیست، با هم نگاه کردن به یک نقطه است/ آنتوان سنت‌اگزوپری".

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

این کتابچه‌ی مصور و رنگی حاوی جملاتی است از اشخاص مختلف "عشق" که با دو زبان فارسی و انگلیسی به چاپ رسیده است. برای نمونه: "عشق نگاه کردن به یک دیگر نیست، با هم نگاه کردن به یک نقطه است/ آنتوان سنت‌اگزوپری".

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها