نویسنده:

پنجره‌ای رو به نیاش


                    

معرفی کتاب

این متن دوزبانه‌ی مصور، دربرگیرنده‌ی جملات کوتاهی است از نگارنده درباره‌ی "نیایش به درگاه خداوند". برای مثال: "عبادت بعضی از ما مانند شیطنت بچه‌هایی است که در می‌زنند و فرار می‌کنند".

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

این متن دوزبانه‌ی مصور، دربرگیرنده‌ی جملات کوتاهی است از نگارنده درباره‌ی "نیایش به درگاه خداوند". برای مثال: "عبادت بعضی از ما مانند شیطنت بچه‌هایی است که در می‌زنند و فرار می‌کنند".

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها