نویسنده:

پنجره‌ای رو به دل


                    

معرفی کتاب

مجموعه شعری با مضامین گوناگون که اغلب در قالب‏های شعر نو و غزل نو و کلاسیک سروده شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

مجموعه شعری با مضامین گوناگون که اغلب در قالب‏های شعر نو و غزل نو و کلاسیک سروده شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها