نویسنده:

پادشاه ذهن خود باشید


                    

معرفی کتاب

آرزوی همۀ ما کنترل ذهن و زندگی و در نهایت رسیدن به خوشبختی است. اگر به هر فکر زاید اجازه بدهیم تا وارد ذهن ما شود، به مرور زمان به یک مانع بزرگ بر سر راه خوشبختی ما تبدیل خواهد شد. با قدرت رهبری ذهن، ما حکم یک دستگاه آنالیزور را خواهیم داشت و به هر اندیشه‌ای اجازۀ ورود به سرزمین ذهن را نخواهیم داد. در این سرزمین علف هرزی نخواهد رویید و خاک سرزمین ذهن ما همواره حاصل‌خیز و پربرکت خواهد بود. ما می‌توانیم با رهبری ذهن به برترین زیبایی‌های جهان دست یابیم. نگارنده در کتاب حاضر به مطالبی در زمینۀ تفکر منظم، بلند و دوراندیشانه، متمرکز و پایدار، خلاق، جهانی، سالم و انعطاف‌پذیر و.... اشاره کرده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

آرزوی همۀ ما کنترل ذهن و زندگی و در نهایت رسیدن به خوشبختی است. اگر به هر فکر زاید اجازه بدهیم تا وارد ذهن ما شود، به مرور زمان به یک مانع بزرگ بر سر راه خوشبختی ما تبدیل خواهد شد. با قدرت رهبری ذهن، ما حکم یک دستگاه آنالیزور را خواهیم داشت و به هر اندیشه‌ای اجازۀ ورود به سرزمین ذهن را نخواهیم داد. در این سرزمین علف هرزی نخواهد رویید و خاک سرزمین ذهن ما همواره حاصل‌خیز و پربرکت خواهد بود. ما می‌توانیم با رهبری ذهن به برترین زیبایی‌های جهان دست یابیم. نگارنده در کتاب حاضر به مطالبی در زمینۀ تفکر منظم، بلند و دوراندیشانه، متمرکز و پایدار، خلاق، جهانی، سالم و انعطاف‌پذیر و.... اشاره کرده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها