مهارت‌های زندگی (۳)


                  

معرفی کتاب

در این نوشتار یک سری دیگر از مهارت‌ها و شایستگی‌های فردی و اجتماعی که انسان‌ها برای زندگی کردن در عصر کنونی به آنها نیازمند هستند و دانستن آنها، ایشان را در عرصه‌های مختلف زندگی توانمند می‌کند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در همین راستا نگارنده به مباحثی مانند عزت نفس و راهکارهای تقویت آن، مسئولیت‌پذیری فردی و گروهی، خودآگاهی، شخصیت و مدیریت احساس، خودنظمی، سلامت فردی، الگوی زندگی سالم، پیشگیری از بیماری‌های هزاره جدید و استرس و راهکارهای صحیح مقابله با آن اشاره کرده و توصیه‌هایی به خوانندگان در این زمینه ارایه نموده است. وی معتقد است به کارگیری این توصیه‌ها افراد را به سوی یک زندگی مطلوب و آگاهانه سوق می‌دهد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

در این نوشتار یک سری دیگر از مهارت‌ها و شایستگی‌های فردی و اجتماعی که انسان‌ها برای زندگی کردن در عصر کنونی به آنها نیازمند هستند و دانستن آنها، ایشان را در عرصه‌های مختلف زندگی توانمند می‌کند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در همین راستا نگارنده به مباحثی مانند عزت نفس و راهکارهای تقویت آن، مسئولیت‌پذیری فردی و گروهی، خودآگاهی، شخصیت و مدیریت احساس، خودنظمی، سلامت فردی، الگوی زندگی سالم، پیشگیری از بیماری‌های هزاره جدید و استرس و راهکارهای صحیح مقابله با آن اشاره کرده و توصیه‌هایی به خوانندگان در این زمینه ارایه نموده است. وی معتقد است به کارگیری این توصیه‌ها افراد را به سوی یک زندگی مطلوب و آگاهانه سوق می‌دهد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها