مهارت‌های زندگی (۲)


                  

معرفی کتاب

کتاب حاضر که جلد دوم «مهارت‌های زندگی» می‌باشد حاوی مجموعه‌ای از مهارت‌ها و شایستگی‌های فردی و گروهی است که افراد را برای زندگی در این هزاره توانمند می‌سازد. هم‌زمان با یادگیری این مهارت‌ها، فرد علاوه بر رسیدن به آرامش و تعادل در زندگی فردی و اجتماعی به ایفای نقش در زندگی خود می‌پردازد و با مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی مناسب به نیازهای فردی و اجتماعی زندگی انسان امروز، الگوی متفاوتی از زندگی یک انسان آگاه، آزاد، مسئولیت‌پذیر و تجربه‌گرا را به نمایش می‌گذارد. افزون بر آن کتاب دربرگیرندة مجموعه مهارت‌های زندگی هم‌چون خودانگیزی، رهبری، مشارکت و... می‌باشد و اصول آن مبتنی بر مدل جهان‌شمول «4H» است. این مدل مورد تایید مراکز معتبری همچون سازمان جهانی بهداشت و یونیسف می‌باشد و محتوای آن بر اساس چهارچوب‌های زندگی شهروندان ایرانی بومی شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر که جلد دوم «مهارت‌های زندگی» می‌باشد حاوی مجموعه‌ای از مهارت‌ها و شایستگی‌های فردی و گروهی است که افراد را برای زندگی در این هزاره توانمند می‌سازد. هم‌زمان با یادگیری این مهارت‌ها، فرد علاوه بر رسیدن به آرامش و تعادل در زندگی فردی و اجتماعی به ایفای نقش در زندگی خود می‌پردازد و با مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی مناسب به نیازهای فردی و اجتماعی زندگی انسان امروز، الگوی متفاوتی از زندگی یک انسان آگاه، آزاد، مسئولیت‌پذیر و تجربه‌گرا را به نمایش می‌گذارد. افزون بر آن کتاب دربرگیرندة مجموعه مهارت‌های زندگی هم‌چون خودانگیزی، رهبری، مشارکت و... می‌باشد و اصول آن مبتنی بر مدل جهان‌شمول «4H» است. این مدل مورد تایید مراکز معتبری همچون سازمان جهانی بهداشت و یونیسف می‌باشد و محتوای آن بر اساس چهارچوب‌های زندگی شهروندان ایرانی بومی شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها