منادیان سربلندی


                  

معرفی کتاب

مجموعه است از خاطرات آزادگان جهاد کشاورزی منطقه جیرفت و کهنوج که در آن از نحوه اسارت، زندان و فداکاری و مقاومت رزمندگان سخن گفته و شکنجه‏ها و مصیبت‏های اسارت را همراه زشت کرداری و بدطینتی بعثی‏ها بازگو کرده‏اند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

مجموعه است از خاطرات آزادگان جهاد کشاورزی منطقه جیرفت و کهنوج که در آن از نحوه اسارت، زندان و فداکاری و مقاومت رزمندگان سخن گفته و شکنجه‏ها و مصیبت‏های اسارت را همراه زشت کرداری و بدطینتی بعثی‏ها بازگو کرده‏اند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها