نویسنده:

معنویت، سرطان و پرستاری


                    

معرفی کتاب

بررسی نقش دعا و معنویت و پرستاری در درمان بیماری سرطان است. در این پژوهش سعی شده است در کنار نقش عوامل طبیعی، فیزیکی، تکنولوژی پزشکی و داروها در درمان بیماری‏ها به ویژه بیماری سرطان به عوامل غیرطبیعی و معنوی مانند دعا و پرستاری همراه با مهر و محبت در درمان بیماریهای صعب العلاج مانند سرطان اشاره شده و نسبت سلامت معنوی به سلامت جسمی مورد سنجش قرار گیرد. نگارنده به آموزه‏های اسلامی مانند دعا و توسل از بعدی اعتقادی در درمان بیماریها اشاره نموده و دیدگاه‎های برخی از علمای اسلامی را در این زمینه منعکس می‏نماید.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

بررسی نقش دعا و معنویت و پرستاری در درمان بیماری سرطان است. در این پژوهش سعی شده است در کنار نقش عوامل طبیعی، فیزیکی، تکنولوژی پزشکی و داروها در درمان بیماری‏ها به ویژه بیماری سرطان به عوامل غیرطبیعی و معنوی مانند دعا و پرستاری همراه با مهر و محبت در درمان بیماریهای صعب العلاج مانند سرطان اشاره شده و نسبت سلامت معنوی به سلامت جسمی مورد سنجش قرار گیرد. نگارنده به آموزه‏های اسلامی مانند دعا و توسل از بعدی اعتقادی در درمان بیماریها اشاره نموده و دیدگاه‎های برخی از علمای اسلامی را در این زمینه منعکس می‏نماید.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها