نویسنده:

مراقبه فوری‌: برای تسکین فشارهای روانی شیوه‌های تنفس و تمرینات ذهن به منظور رسیدن به ...


                  

معرفی کتاب

نگارنده در این کتاب مصور شیوه‌های تنفس و تمرینات ذهن را به منظور رسیدن به آرامش و تسکین فشارهای درمانی و تندرستی در کم‌ترین زمان، مطرح نموده است. کتاب هم چنین شامل روش‌هایی برای بالا بردن به اعتماد به نفس در ملاقات‌ها و برخوردهای اجتماعی برای حل مشکلات کسب آرامش است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

نگارنده در این کتاب مصور شیوه‌های تنفس و تمرینات ذهن را به منظور رسیدن به آرامش و تسکین فشارهای درمانی و تندرستی در کم‌ترین زمان، مطرح نموده است. کتاب هم چنین شامل روش‌هایی برای بالا بردن به اعتماد به نفس در ملاقات‌ها و برخوردهای اجتماعی برای حل مشکلات کسب آرامش است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها