نویسنده:

قصه های قرآن


                    

معرفی کتاب

مجموعه‎ای از «داستان‎های قرآنی» ویژه «نوجوانان» است که دارای پیام‎های دینی و اخلاقی است. در این نوشتار با هدف آشنایی نسل جوان و نوجوان با محتوای قرآن کریم و تاثیرگذاری داستان بر این قبیل از مخاطبان، برخی از داستان‎های معروف قرآن کریم به صورت مصور ذکر شده و محتوای اخلاقی و اعتقادی این داستان‎ها در ضمن نقل داستان بیان گردیده است. داستان ذوالقرنین و اقدامات مهم او، اصحاب کهف و معجزات مربوط به آن‎ها، اصحاب سبت و شگردهای غیراخلاقی آنان، باغداران و از بین رفتن باغ آن‎ها به جهت عدم انفاق، اصحاب اخدود و ظلم کم نظیر در حق آنان و اصحاب فیل و معجزه نجات خانه خدا از دست سپاهیان ابرهه از جمله این داستان‎هاست.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

مجموعه‎ای از «داستان‎های قرآنی» ویژه «نوجوانان» است که دارای پیام‎های دینی و اخلاقی است. در این نوشتار با هدف آشنایی نسل جوان و نوجوان با محتوای قرآن کریم و تاثیرگذاری داستان بر این قبیل از مخاطبان، برخی از داستان‎های معروف قرآن کریم به صورت مصور ذکر شده و محتوای اخلاقی و اعتقادی این داستان‎ها در ضمن نقل داستان بیان گردیده است. داستان ذوالقرنین و اقدامات مهم او، اصحاب کهف و معجزات مربوط به آن‎ها، اصحاب سبت و شگردهای غیراخلاقی آنان، باغداران و از بین رفتن باغ آن‎ها به جهت عدم انفاق، اصحاب اخدود و ظلم کم نظیر در حق آنان و اصحاب فیل و معجزه نجات خانه خدا از دست سپاهیان ابرهه از جمله این داستان‎هاست.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها