معرفی کتاب

گزارشی اجمالی از چگونگی برگزاری آیین سنتی ـ مذهبی قالیشویی مشهد اردهال کاشان است. نگارنده پس از حمد و ستایش خداوند، تصویری کوچک از بارگاه امامزاده سلطان علی‎بن‎محمد باقر (ع) ارایه کرده و می‏گوید: او در اوایل سده دوم هجری قمری به منطقه کاشان تشریف فرما شده‏اند. او سپس تصویری از قتلگاه سلطان علی‎بن‎محمد نشان داده و ضمن اشاره به شهادت او، بر این نکته تصریح می‏کند که در حدود سه سال در مسجد جامع کاشان به برگزاری نماز جمعه پرداخته است. مراسم قالیشویی بنا بر توضیح نگارنده، با تشریفات خاصی برگزار می‎شود و اهالی فین، یک روز قبل به طرف مشهد اردهال راهپیمایی می‏کنند. نویسنده معتقد است مراسم قالیشویی، در حقیقت برگزاری سالگرد شهادت امامزاده سلطان علی است که اهالی چوبدستی‏های خود را حسین‎حسین‏گویان، قالیچه را در نهر آبی که از داخل صحن بارگاه امامزاده می‏گذرد، طی مراسم خاص شستشو می‏نمایند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

گزارشی اجمالی از چگونگی برگزاری آیین سنتی ـ مذهبی قالیشویی مشهد اردهال کاشان است. نگارنده پس از حمد و ستایش خداوند، تصویری کوچک از بارگاه امامزاده سلطان علی‎بن‎محمد باقر (ع) ارایه کرده و می‏گوید: او در اوایل سده دوم هجری قمری به منطقه کاشان تشریف فرما شده‏اند. او سپس تصویری از قتلگاه سلطان علی‎بن‎محمد نشان داده و ضمن اشاره به شهادت او، بر این نکته تصریح می‏کند که در حدود سه سال در مسجد جامع کاشان به برگزاری نماز جمعه پرداخته است. مراسم قالیشویی بنا بر توضیح نگارنده، با تشریفات خاصی برگزار می‎شود و اهالی فین، یک روز قبل به طرف مشهد اردهال راهپیمایی می‏کنند. نویسنده معتقد است مراسم قالیشویی، در حقیقت برگزاری سالگرد شهادت امامزاده سلطان علی است که اهالی چوبدستی‏های خود را حسین‎حسین‏گویان، قالیچه را در نهر آبی که از داخل صحن بارگاه امامزاده می‏گذرد، طی مراسم خاص شستشو می‏نمایند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها