نویسنده:

فرهنگ اصطلاحات متقابل و متشابه ادبی، تفسیری، اعتقادی، اخلاقی، فقهی


                  

معرفی کتاب

واژه‏ها و مفاهیم متقابل و متشابه مفاهیمی هستند که از لحاظ معنایی و لفظی با همدیگر اشتراک و تقارن معنایی دارند. واژه‏های آل، اهل، اَعراب، اِعراب، احباط و تکفیر، حق و باطل، تحیت و سلام، اسراف و تبذیر از این قبیل هستند. نویسنده در آیات و روایات و علوم و معارف اسلامی تفحص نموده و مجموعه‏ای از این دسته اصطلاحات را شناسایی و معانی و مستندات و ارتباطات معنایی هر یک را بیان کرده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

واژه‏ها و مفاهیم متقابل و متشابه مفاهیمی هستند که از لحاظ معنایی و لفظی با همدیگر اشتراک و تقارن معنایی دارند. واژه‏های آل، اهل، اَعراب، اِعراب، احباط و تکفیر، حق و باطل، تحیت و سلام، اسراف و تبذیر از این قبیل هستند. نویسنده در آیات و روایات و علوم و معارف اسلامی تفحص نموده و مجموعه‏ای از این دسته اصطلاحات را شناسایی و معانی و مستندات و ارتباطات معنایی هر یک را بیان کرده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها