نویسنده:

فراتر از عشق


                  

معرفی کتاب

سرگذشتی عاشقانه و رقت‏انگیز است. روایت سرنوشتی شگفت که حکایت از ناپیدایی و تداوم عشق در لایه‏های پنهان روابط انسانها دارد. دختری که در غم نداشتن برادر بزرگتر در رؤیاهایش دنبال برادری می‏گردد با پسری که این نقش را برای او دارد آشنا می‏شود. روابط پیچیده عاطفی شکل می‏گیرد تمام زندگی و هستی این دختر به او پیوند می‏یابد اما تقدیر بر این است که از هم دور شوند تا مدتهای مدید هر دو در حسرت این روزگاران پیر می‏شوند تا سرنوشت فرزندان آنها را عاشق همدیگر می‏کند و این باعث می‏شود در سنین پیری همدیگر را دوباره پیدا کنند و خاطرات سخت و رنج‏آور به اتمام و لحظه‏های پیروزی عشق فرا رسد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

سرگذشتی عاشقانه و رقت‏انگیز است. روایت سرنوشتی شگفت که حکایت از ناپیدایی و تداوم عشق در لایه‏های پنهان روابط انسانها دارد. دختری که در غم نداشتن برادر بزرگتر در رؤیاهایش دنبال برادری می‏گردد با پسری که این نقش را برای او دارد آشنا می‏شود. روابط پیچیده عاطفی شکل می‏گیرد تمام زندگی و هستی این دختر به او پیوند می‏یابد اما تقدیر بر این است که از هم دور شوند تا مدتهای مدید هر دو در حسرت این روزگاران پیر می‏شوند تا سرنوشت فرزندان آنها را عاشق همدیگر می‏کند و این باعث می‏شود در سنین پیری همدیگر را دوباره پیدا کنند و خاطرات سخت و رنج‏آور به اتمام و لحظه‏های پیروزی عشق فرا رسد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها