نویسنده:

غنی‌سازی اورانیوم (مقدماتی)


                    

معرفی کتاب

در این راهنمای آموزشی به اختصار مفاهیم و موضوعات مربوط به غنی‏سازی اورانیوم و انرژی هسته‏ای با عباراتی مختصر و گویا و بهره‏گیری از تصاویر برای کودکان و نوجوانان بیان شده است. از جمله درخصوص ماهیت و روش و ساختار برقه هسته‏ای، مواد رادیو اکتیو، اورانیوم، کیک زرد، استخراج اورانیوم، غنی‏سازی اورانیوم، روتور، اتو کلاو، قرص سوخت، رآکتور هسته‏ای، جایگزینی سوخت، بازفرآوری و خطرات اورانیوم اطلاعات مختصری ارائه شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

در این راهنمای آموزشی به اختصار مفاهیم و موضوعات مربوط به غنی‏سازی اورانیوم و انرژی هسته‏ای با عباراتی مختصر و گویا و بهره‏گیری از تصاویر برای کودکان و نوجوانان بیان شده است. از جمله درخصوص ماهیت و روش و ساختار برقه هسته‏ای، مواد رادیو اکتیو، اورانیوم، کیک زرد، استخراج اورانیوم، غنی‏سازی اورانیوم، روتور، اتو کلاو، قرص سوخت، رآکتور هسته‏ای، جایگزینی سوخت، بازفرآوری و خطرات اورانیوم اطلاعات مختصری ارائه شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها