نویسنده:

غلبه بر سردرد‌ها


                  

معرفی کتاب

سردردها، دردهای شایعی هستند که مشکلات بدنی زیادی می‌تواند باعث آنها شود و انواع مختلفی نظیر: میگرن، سردردهای ناشی از مشکلات گوارشی، سردرد اضطرابی و... دارند. برخی از این سردردها گذرا و برخی دیگر مزمن هستند و به معالجه‌های ویژه‌ای نیاز دارند. در کتاب حاضر، ضمن ارائة اطلاعاتی از انواع سردرد، به بازگویی و معرفی درمان‌های این بیماری پرداخته شده است. راه‌های درمانی معرفی‌شده در کتاب عبارت‌اند از: ورزش یوگا؛ آب‌درمانی؛ شیاتسو؛ درمان گیاهی؛ درمان رژیمی و...

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

سردردها، دردهای شایعی هستند که مشکلات بدنی زیادی می‌تواند باعث آنها شود و انواع مختلفی نظیر: میگرن، سردردهای ناشی از مشکلات گوارشی، سردرد اضطرابی و... دارند. برخی از این سردردها گذرا و برخی دیگر مزمن هستند و به معالجه‌های ویژه‌ای نیاز دارند. در کتاب حاضر، ضمن ارائة اطلاعاتی از انواع سردرد، به بازگویی و معرفی درمان‌های این بیماری پرداخته شده است. راه‌های درمانی معرفی‌شده در کتاب عبارت‌اند از: ورزش یوگا؛ آب‌درمانی؛ شیاتسو؛ درمان گیاهی؛ درمان رژیمی و...

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها