نویسنده:

غلبه بر خستگی


                    

معرفی کتاب

ارایه راه‌کارهایی در جهت «غلبه بر خستگی» و کاهش فشارهای عصبی موضوع این اثر می‌باشد. نگارنده پس از اشاره به توصیه‌هایی عمومی در این زمینه به بیان درمان‌هایی تکمیلی پرداخته که کاهش خستگی را از راه ورزش‌هایی مانند یوگا، مودرا و ماساژهای گوناگون تمرین انرژی کی‌گنگ، آب درمانی، رنگ درمانی و استفاده از عطرهای تسکین دهنده می‌شود. درمان با گیاهان دارویی و غذاهای شفابخش نیز فصول جداگانه‌ای را به خود اختصاص داده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

ارایه راه‌کارهایی در جهت «غلبه بر خستگی» و کاهش فشارهای عصبی موضوع این اثر می‌باشد. نگارنده پس از اشاره به توصیه‌هایی عمومی در این زمینه به بیان درمان‌هایی تکمیلی پرداخته که کاهش خستگی را از راه ورزش‌هایی مانند یوگا، مودرا و ماساژهای گوناگون تمرین انرژی کی‌گنگ، آب درمانی، رنگ درمانی و استفاده از عطرهای تسکین دهنده می‌شود. درمان با گیاهان دارویی و غذاهای شفابخش نیز فصول جداگانه‌ای را به خود اختصاص داده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها