معرفی کتاب

آشنایی با انواع عطر و تاریخچه و جایگاه آن در میان ملل مختلف و فرهنگ و آداب اسلامی است. در این اثر ابتدا کلیاتی در مورد مواد معطر طبیعی و مصنوعی و مکانیسم تأثیر آن بر شامه انسان، به تقسیم‌بندی انواع عطریات قدیمی و جدید پرداخته شده و ترکیبات تشکیل دهنده آنها معرفی شده است. نگارنده آنگاه به علوم و فنون تهیه و درست کردن عطریات اشاره کرده و تاریخچه‌ای از ساخت آن در جهان غرب و جهان اسلام ارایه نموده است. نحوه نگهداری و مصرف عطر، روش‌های درمان به وسیله آن، سفارش دین اسلام در استفاده از آن، حرمت استفاده از عطریات دارای الکل و زیان‌های استفاده بی‌رویه از انواع عطر از دیگر مندرجات این نوشتار است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

آشنایی با انواع عطر و تاریخچه و جایگاه آن در میان ملل مختلف و فرهنگ و آداب اسلامی است. در این اثر ابتدا کلیاتی در مورد مواد معطر طبیعی و مصنوعی و مکانیسم تأثیر آن بر شامه انسان، به تقسیم‌بندی انواع عطریات قدیمی و جدید پرداخته شده و ترکیبات تشکیل دهنده آنها معرفی شده است. نگارنده آنگاه به علوم و فنون تهیه و درست کردن عطریات اشاره کرده و تاریخچه‌ای از ساخت آن در جهان غرب و جهان اسلام ارایه نموده است. نحوه نگهداری و مصرف عطر، روش‌های درمان به وسیله آن، سفارش دین اسلام در استفاده از آن، حرمت استفاده از عطریات دارای الکل و زیان‌های استفاده بی‌رویه از انواع عطر از دیگر مندرجات این نوشتار است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها