نویسنده:

عشق ابدی


                    

معرفی کتاب

روایت زندگی دختری مبارز و مذهبی است که در دوران پهلوی و در دهه پنجاه به فعالیتها و اقدامات ضد حکومتی رو می‏آورد. این دختر گرچه به یک خانواده ثروتمند و نامدار تهران تعلق داشت اما پایبند مسائل مذهبی و ارزشهایی دینی بود پاکی و شجاعت و مبارزه از اصول قطعی تفکر این زن مبارز است. این کتاب گزارش دوران دبیرستان و دانشگاه و حوادث سیاسی و درگیری‏ها و بحثهای آن زمانهاست.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

روایت زندگی دختری مبارز و مذهبی است که در دوران پهلوی و در دهه پنجاه به فعالیتها و اقدامات ضد حکومتی رو می‏آورد. این دختر گرچه به یک خانواده ثروتمند و نامدار تهران تعلق داشت اما پایبند مسائل مذهبی و ارزشهایی دینی بود پاکی و شجاعت و مبارزه از اصول قطعی تفکر این زن مبارز است. این کتاب گزارش دوران دبیرستان و دانشگاه و حوادث سیاسی و درگیری‏ها و بحثهای آن زمانهاست.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها