طلایه‌داران عزت


                  

معرفی کتاب

مجموعه‏ای است از خاطره‏های رزمندگان و جانبازان شاغل در جهاد کشاورزی منطقه جیرفت و کهنوج که همواره فهرستی از اسامی آنها و تصاویر تدوین شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

مجموعه‏ای است از خاطره‏های رزمندگان و جانبازان شاغل در جهاد کشاورزی منطقه جیرفت و کهنوج که همواره فهرستی از اسامی آنها و تصاویر تدوین شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها