نویسنده:

شناختنامه گونتر گراس


                  

معرفی کتاب

نویسنده در این کتاب با ارائة مقاله‌هایی از نویسندگان مختلف، به بررسی زندگی و آثار «گونترگراس» (1927م) رمان‌نویس، شاعر، نمایشنامه‌نویس، منتقد، مجسمه‌ساز و گرافیست آلمانی پرداخته است. بدین ترتیب در این کتاب سبک نویسندگی، نمونه نظریه‌هایی دربارة مسائل جهان معاصر، شرح سفرنامه گراس به هند، متن گفت‌وگوهای گراس دربارة مسائل ادبیات جهان و...، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین برخی از آثار گراس همچون: «قرن من»؛ «سال‌های سگی» و... در کتاب تفسیر و نقد شده است. شایان ذکراست که در پایان کتاب گونترگراس از نگاه دیگر نویسندگان معرفی و تصاویری از دوران زندگی او آورده شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

نویسنده در این کتاب با ارائة مقاله‌هایی از نویسندگان مختلف، به بررسی زندگی و آثار «گونترگراس» (1927م) رمان‌نویس، شاعر، نمایشنامه‌نویس، منتقد، مجسمه‌ساز و گرافیست آلمانی پرداخته است. بدین ترتیب در این کتاب سبک نویسندگی، نمونه نظریه‌هایی دربارة مسائل جهان معاصر، شرح سفرنامه گراس به هند، متن گفت‌وگوهای گراس دربارة مسائل ادبیات جهان و...، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین برخی از آثار گراس همچون: «قرن من»؛ «سال‌های سگی» و... در کتاب تفسیر و نقد شده است. شایان ذکراست که در پایان کتاب گونترگراس از نگاه دیگر نویسندگان معرفی و تصاویری از دوران زندگی او آورده شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها