نویسنده:

شناختنامه آنا آخماتووا


                  

معرفی کتاب

«آنا آندرییونا گارنیکو» که با نام شاعری «آنا آخماتووا» می‌شناسیم از شاعران بزرگ روس و جهان به شمار می‌آید. آخماتووا در یازدهم ژوئن 1889 در شهر «اودسا»، در خانوادة یک مهندس نیروی دریایی متولد شد. وی نخستین شعر خود را در دورة دبستان سرود و نخستین شعری که از او چاپ شد، پس از دوران دبیرستان بود. در سال 1920 با «گومیلف» شاعر ازدواج کرد و به پاریس سفر کردند. در سال 1921 همسرش به اتهام فعالیت‌های ضد انقلابی به دستور استالین اعدام شد. در این سال‌ها، آخماتووا دو مجموعه شعر منتشر کرد و به مطالعة آثار پوشکین پرداخت که حاصلش چندین مقاله دربارة پوشکین است. او در سال 1946 از شورای نویسندگان روسیه اخراج شد و سال‌ها بعد با همکاری شش شاعر دیگر، گروه «آکمه‌ایسم» را به وجود آورد. این گروه اثر عمیقی بر شعر روسیه گذاشت. وی در سال 1964 موفق به اخذ درجة دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد شد و سرانجام در پنجم مارس 1966 در بیمارستانی در حوالی مسکو چشم از جهان فروبست. کتاب حاضر، پس از درج سالشمار و زندگی آنا آخماتووا؛ خاطراتی از وی، سروده‌ها، نامه و نوشته‌ها و آثار آنا آخماتووا و مصاحبه‌هایی که با وی صورت گرفته است، اختصاص دارد. «آنا آخماتووا و تئاتر»، «سرانجام آنا آخماتووا» و «شبی با آخماتوو» از دیگر عنوان‌های فصل‌های کتاب است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

«آنا آندرییونا گارنیکو» که با نام شاعری «آنا آخماتووا» می‌شناسیم از شاعران بزرگ روس و جهان به شمار می‌آید. آخماتووا در یازدهم ژوئن 1889 در شهر «اودسا»، در خانوادة یک مهندس نیروی دریایی متولد شد. وی نخستین شعر خود را در دورة دبستان سرود و نخستین شعری که از او چاپ شد، پس از دوران دبیرستان بود. در سال 1920 با «گومیلف» شاعر ازدواج کرد و به پاریس سفر کردند. در سال 1921 همسرش به اتهام فعالیت‌های ضد انقلابی به دستور استالین اعدام شد. در این سال‌ها، آخماتووا دو مجموعه شعر منتشر کرد و به مطالعة آثار پوشکین پرداخت که حاصلش چندین مقاله دربارة پوشکین است. او در سال 1946 از شورای نویسندگان روسیه اخراج شد و سال‌ها بعد با همکاری شش شاعر دیگر، گروه «آکمه‌ایسم» را به وجود آورد. این گروه اثر عمیقی بر شعر روسیه گذاشت. وی در سال 1964 موفق به اخذ درجة دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد شد و سرانجام در پنجم مارس 1966 در بیمارستانی در حوالی مسکو چشم از جهان فروبست. کتاب حاضر، پس از درج سالشمار و زندگی آنا آخماتووا؛ خاطراتی از وی، سروده‌ها، نامه و نوشته‌ها و آثار آنا آخماتووا و مصاحبه‌هایی که با وی صورت گرفته است، اختصاص دارد. «آنا آخماتووا و تئاتر»، «سرانجام آنا آخماتووا» و «شبی با آخماتوو» از دیگر عنوان‌های فصل‌های کتاب است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها