نویسنده:

شادی گوسفندی


                  

معرفی کتاب

"می‌توانی همیشه دانشجو بمانی، در عشق همیشه درس‌هایی برای یادگرفتن هست. فقط مطمئن باش که معلم خوبی داشته باشی". کتاب حاضر شامل جملات قصاری از این دست است که در زمینه‌ی "عشق" تالیف و از زبان گوسفندی به نام "شاون" (شخصیتی داستانی) بازگو شده است. این کتاب که در قطع کوچک به چاپ رسیده است پیام‌آور نکته‌هایی است که به خواننده می‌آموزد چگونه عشق را وارد زندگی کند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

"می‌توانی همیشه دانشجو بمانی، در عشق همیشه درس‌هایی برای یادگرفتن هست. فقط مطمئن باش که معلم خوبی داشته باشی". کتاب حاضر شامل جملات قصاری از این دست است که در زمینه‌ی "عشق" تالیف و از زبان گوسفندی به نام "شاون" (شخصیتی داستانی) بازگو شده است. این کتاب که در قطع کوچک به چاپ رسیده است پیام‌آور نکته‌هایی است که به خواننده می‌آموزد چگونه عشق را وارد زندگی کند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها