رهایی از خودارضایی


                  

معرفی کتاب

بررسی راهکارهای دور ماندن از «انحرافات جنسی» و «خودارضایی» با استفاده از آموزه‎های اسلامی و دستورات معصومین (ع) است. نویسنده در این کتاب سعی کرده است ضمن بیان عواقب خودارضایی جنسی و عقوبت اخروی و آثار بد جسمی آن، به آسیب‎شناسی این مقوله پرداخته و راه‎های پالایش فکر و نفس را از این عمل گناه و پرآسیب بیان نماید. وی پدیده استمناء را در بین جوانان امری شایع و خطرناک توصیف کرده و دستوراتی از بزرگان و معصومین برای کنار گذاشتن این عادت زشت ارایه نموده که حاوی روحیه دادن و امید دادن به جوانان، امر به ازدواج، مقاومت کردن در مقابل خواهش‎های نفس، یاد خداوند، یاد مرگ، بیان عواقب خطرناک عمل استمنا و عوامل جایگزین آن می‎باشد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

بررسی راهکارهای دور ماندن از «انحرافات جنسی» و «خودارضایی» با استفاده از آموزه‎های اسلامی و دستورات معصومین (ع) است. نویسنده در این کتاب سعی کرده است ضمن بیان عواقب خودارضایی جنسی و عقوبت اخروی و آثار بد جسمی آن، به آسیب‎شناسی این مقوله پرداخته و راه‎های پالایش فکر و نفس را از این عمل گناه و پرآسیب بیان نماید. وی پدیده استمناء را در بین جوانان امری شایع و خطرناک توصیف کرده و دستوراتی از بزرگان و معصومین برای کنار گذاشتن این عادت زشت ارایه نموده که حاوی روحیه دادن و امید دادن به جوانان، امر به ازدواج، مقاومت کردن در مقابل خواهش‎های نفس، یاد خداوند، یاد مرگ، بیان عواقب خطرناک عمل استمنا و عوامل جایگزین آن می‎باشد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها