رموز دستیابی به آرامش جسمی و روانی


                    

معرفی کتاب

معرفی قواعد و اصولی است که از دیدگاه دینی و روانشناسی موجب رسیدن به آرامش و امنیت روانی است. آرامش اصل بنیاد دین سعادت بشری است و معمولاً عنصر اصلی هر موفقیت محسوب می‏شود. در این کتاب از ارزش و مقام انسان و راههای رسیدن به موفقیت سخن رفته. سپس نحوه تمرکز و کنترل افکار بررسی شده و تمرینهایی در زمینه پرورش روحیه شاد و باورهای مثبت، روش برقراری ارتباط با دیگران و تقویت قدرت روحی به همراه آموزش روشهای ورزشی ارائه شده است. تنفس صحیح، نوشیدن مایعات، ترکیب مناسب غذایی و مصرف صحیح میوه و پروتئین از عواملی است که نشاط و تحرک و در نتیجه آرامش جسمانی را به ارمغان می‏آورند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

معرفی قواعد و اصولی است که از دیدگاه دینی و روانشناسی موجب رسیدن به آرامش و امنیت روانی است. آرامش اصل بنیاد دین سعادت بشری است و معمولاً عنصر اصلی هر موفقیت محسوب می‏شود. در این کتاب از ارزش و مقام انسان و راههای رسیدن به موفقیت سخن رفته. سپس نحوه تمرکز و کنترل افکار بررسی شده و تمرینهایی در زمینه پرورش روحیه شاد و باورهای مثبت، روش برقراری ارتباط با دیگران و تقویت قدرت روحی به همراه آموزش روشهای ورزشی ارائه شده است. تنفس صحیح، نوشیدن مایعات، ترکیب مناسب غذایی و مصرف صحیح میوه و پروتئین از عواملی است که نشاط و تحرک و در نتیجه آرامش جسمانی را به ارمغان می‏آورند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها