نویسنده:

راز شادابی


                    

معرفی کتاب

دستورالعمل‏های اخلاقی را از دیدگاه اسلام و روایات برای «آداب غذاخوردن» معرفی می‏کند. کتاب از دو بخش کلی تشکیل شده است. در بخش اول آداب، مستحبات و جنبه‏های بهداشتی غذاخوردن به تفصیل آمده و در بخش دوم داستان‏های آموزنده‏ای در زمینه «لقمه‏های حرام و حلال» از کتب گذشتگان نقل شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

دستورالعمل‏های اخلاقی را از دیدگاه اسلام و روایات برای «آداب غذاخوردن» معرفی می‏کند. کتاب از دو بخش کلی تشکیل شده است. در بخش اول آداب، مستحبات و جنبه‏های بهداشتی غذاخوردن به تفصیل آمده و در بخش دوم داستان‏های آموزنده‏ای در زمینه «لقمه‏های حرام و حلال» از کتب گذشتگان نقل شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها