نویسنده:

در کنار سهراب


                  

معرفی کتاب

این کتاب به معرفی و شرح شعرهای هشت کتاب اثر سهراب سپهری اختصاص دارد. در آغاز هر یک از شعرها، بیان کوتاهی درباره مضمون شعر مورد نظر آورده شده و در ادامه متن شعر چاپ شده است. نویسنده در توضیحات خود خلاصه‏ای از شعر را به زبان ساده بیان کرده و به اندیشه و احوال شاعر در هنگام سرودن شعر اشاره نموده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

این کتاب به معرفی و شرح شعرهای هشت کتاب اثر سهراب سپهری اختصاص دارد. در آغاز هر یک از شعرها، بیان کوتاهی درباره مضمون شعر مورد نظر آورده شده و در ادامه متن شعر چاپ شده است. نویسنده در توضیحات خود خلاصه‏ای از شعر را به زبان ساده بیان کرده و به اندیشه و احوال شاعر در هنگام سرودن شعر اشاره نموده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها