نویسنده:

دانستنی‌های تاریخی کاشان و مناطق اکوتوریسم


                    

معرفی کتاب

کاشان از شهرهای تاریخی ایران و به دلیل موقعیت جغرافیایی و آثار باستانی و ویژگی‏های معماری از جایگاه برجسته‏ای برخوردار است. کتاب حاضر آثار تاریخی، مجموعه‏ها، مساجد، آب انبارها و خانه‏های تاریخی کاشان را به زبانی ساده توصیف و معرفی کرده است. در توصیف معماری کاشان نمونه‏ها و شواهدی از بناهای تاریخی مثل باغ فین، بقاع متبرکه، حمام‏ها و مجموعه عباسیان، آثار باستانی سیلک معرفی شده و اصطلاحات و مفاهیم مربوط به معماری، صنایع دستی به همراه مناطق اکوتوریسم کاشان و مردم‏شناسی و آداب و رسوم کاشان برای استفاده گردشگران ارائه شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کاشان از شهرهای تاریخی ایران و به دلیل موقعیت جغرافیایی و آثار باستانی و ویژگی‏های معماری از جایگاه برجسته‏ای برخوردار است. کتاب حاضر آثار تاریخی، مجموعه‏ها، مساجد، آب انبارها و خانه‏های تاریخی کاشان را به زبانی ساده توصیف و معرفی کرده است. در توصیف معماری کاشان نمونه‏ها و شواهدی از بناهای تاریخی مثل باغ فین، بقاع متبرکه، حمام‏ها و مجموعه عباسیان، آثار باستانی سیلک معرفی شده و اصطلاحات و مفاهیم مربوط به معماری، صنایع دستی به همراه مناطق اکوتوریسم کاشان و مردم‏شناسی و آداب و رسوم کاشان برای استفاده گردشگران ارائه شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها