نویسنده:

خلاصه بیماریهای کودکان در یک صفحه


                  

معرفی کتاب

موضوعات این کتاب نیاز گروههای مختلف دانشجویان و متخصصان طب اطفال را برآورده می‏سازد. در 17 فصل با عناوین شفاف مانند بیماری‏های قلب، بیماری‏های ریوی، گوارشی، عفونی، درماتولوژی، روانی، ارتوپدی، روماتولوژی و بیماری‏های خون مجموعه متنوعی از بیماری‏های نوزادان و اطفال معرفی و توصیف شده است. در تبیین هر بیماری، اپیدمیولوژی، علایم، تشخیص و راههای درمان و پیش‏آگهی آن بیان شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

موضوعات این کتاب نیاز گروههای مختلف دانشجویان و متخصصان طب اطفال را برآورده می‏سازد. در 17 فصل با عناوین شفاف مانند بیماری‏های قلب، بیماری‏های ریوی، گوارشی، عفونی، درماتولوژی، روانی، ارتوپدی، روماتولوژی و بیماری‏های خون مجموعه متنوعی از بیماری‏های نوزادان و اطفال معرفی و توصیف شده است. در تبیین هر بیماری، اپیدمیولوژی، علایم، تشخیص و راههای درمان و پیش‏آگهی آن بیان شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها