توصیه‌هایی برای پرورش‌دهندگان خیار گلخانه‌ای (کشت خاکی، کشت هایدرویونیک)


                  

معرفی کتاب

قسمت اعظم گلخانه‏های سبزی و صیفی در کشور ایران کشت خیار گلخانه‏ای می‏باشد و تولیدکنندگان، پرورش این محصول را به سایر محصولات ترجیح می‏دهند. در این اثر، تحقیقات، توصیه‏ها و نحوه عملکرد تولیدکنندگان در سایر کشورها مرور می‏شود. نحوه عمل و کشت خیار در کشورهایی همچون ایالات متحده، کانادا، هلند و فلسطین اشغالی که از مراکز عمده و پیشرو در علوم گلخانه‏داری می‏باشند مورد بررسی قرار گرفته است. پس در رابطه با انواع خیار گلخانه‏ای کشت شده در گلخانه‏ها که عبارت از انواع اروپایی و بت آلفا (رقمی که در ایران در گلخانه‏ها کشت می‏شود) می‏باشد به طور مجزا و به تفصیل شده. بخشی از کتاب در رابطه با معرفی آفات و بیماری‏های خیار گلخانه‏ای می‏باشد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

قسمت اعظم گلخانه‏های سبزی و صیفی در کشور ایران کشت خیار گلخانه‏ای می‏باشد و تولیدکنندگان، پرورش این محصول را به سایر محصولات ترجیح می‏دهند. در این اثر، تحقیقات، توصیه‏ها و نحوه عملکرد تولیدکنندگان در سایر کشورها مرور می‏شود. نحوه عمل و کشت خیار در کشورهایی همچون ایالات متحده، کانادا، هلند و فلسطین اشغالی که از مراکز عمده و پیشرو در علوم گلخانه‏داری می‏باشند مورد بررسی قرار گرفته است. پس در رابطه با انواع خیار گلخانه‏ای کشت شده در گلخانه‏ها که عبارت از انواع اروپایی و بت آلفا (رقمی که در ایران در گلخانه‏ها کشت می‏شود) می‏باشد به طور مجزا و به تفصیل شده. بخشی از کتاب در رابطه با معرفی آفات و بیماری‏های خیار گلخانه‏ای می‏باشد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها