نویسنده:

تعبیرخواب ابن‌سیرین


                  

معرفی کتاب

مجموعه‏ای از چندین «انشا» جهت آموزش دانش‏آموزان با روش صحیح «انشانویسی» است. در این کتاب چندین انشا در موضوعات مختلف نگاشته شده تا دانش‏آموزان با شیوه صحیح انشا نوشتن آشنا شوند و با تمرین کردن برای نوشتن انشاهای خوب به ابداع و خلق نوشته‏های جالب دست بزنند. این انشاها در موضوعاتی مانند حج، 22 بهمن، جوانمردی، عدالت‏گستری، وجدان، جشن عاطفه‏ها، مقام مادر و پدر، رمز موفقیت، اوقات فراغت، شغل و حرفه، دانش‏آموز خوب و موضوعاتی از این دست نوشته شده است و در عین ساده‏نویسی و مختصر بودن در همه آن‏ها اصول یک انشانویسی صحیح رعایت شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

مجموعه‏ای از چندین «انشا» جهت آموزش دانش‏آموزان با روش صحیح «انشانویسی» است. در این کتاب چندین انشا در موضوعات مختلف نگاشته شده تا دانش‏آموزان با شیوه صحیح انشا نوشتن آشنا شوند و با تمرین کردن برای نوشتن انشاهای خوب به ابداع و خلق نوشته‏های جالب دست بزنند. این انشاها در موضوعاتی مانند حج، 22 بهمن، جوانمردی، عدالت‏گستری، وجدان، جشن عاطفه‏ها، مقام مادر و پدر، رمز موفقیت، اوقات فراغت، شغل و حرفه، دانش‏آموز خوب و موضوعاتی از این دست نوشته شده است و در عین ساده‏نویسی و مختصر بودن در همه آن‏ها اصول یک انشانویسی صحیح رعایت شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها