نویسنده:

تصمیم کبری


                  

معرفی کتاب

"کبری" تنها فرزند خانواده که به اولین خواستگارش جواب مثبت داده، در چند ماهی که عقد کرده متوجه می‌شود "محمد"، اصلا مرد زندگی نیست و نمی‌تواند به او به عنوان همسر تکیه کند. به همین دلیل تصمیم به جدایی می‌گیرد. پس از 4 سال که تحصیلات دانشگاهی‌اش رو به پایان است با پسرعمه‌اش، "رضا"، ازدواج می‌کند و از او صاحب دو فرزند می‌شود. رضا تصمیم می‌گیرد برای ادامه‌ی تحصیل به خارج از کشور برود. او به همراه کبری پس از آن که فرزندانشان را در ایران به جا می‌گذارند راهی غربت می‌شوند. پس از بازگشت به ایران، رضا همراه بچه‌ها و کبری برای مطالعه، تحقیق و خدمات پزشکی در بوشهر ساکن می‌شود. اما روزی عقرب پای کبری را می‌گزد و به علت شناخته نشدن زهر عقرب برای تزریق پادزهر مناسب او از دنیا می‌رود و شوهر و بچه‌هایش را برجا می‌گذارد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

"کبری" تنها فرزند خانواده که به اولین خواستگارش جواب مثبت داده، در چند ماهی که عقد کرده متوجه می‌شود "محمد"، اصلا مرد زندگی نیست و نمی‌تواند به او به عنوان همسر تکیه کند. به همین دلیل تصمیم به جدایی می‌گیرد. پس از 4 سال که تحصیلات دانشگاهی‌اش رو به پایان است با پسرعمه‌اش، "رضا"، ازدواج می‌کند و از او صاحب دو فرزند می‌شود. رضا تصمیم می‌گیرد برای ادامه‌ی تحصیل به خارج از کشور برود. او به همراه کبری پس از آن که فرزندانشان را در ایران به جا می‌گذارند راهی غربت می‌شوند. پس از بازگشت به ایران، رضا همراه بچه‌ها و کبری برای مطالعه، تحقیق و خدمات پزشکی در بوشهر ساکن می‌شود. اما روزی عقرب پای کبری را می‌گزد و به علت شناخته نشدن زهر عقرب برای تزریق پادزهر مناسب او از دنیا می‌رود و شوهر و بچه‌هایش را برجا می‌گذارد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها