نویسنده:

ترجمه‌ای روان از قرآن کریم: برگرفته از ترجمه استاد الهی‌قمشه‌ای و ترجمه تفسیر شریف صافی فیض‌کاشانی


                  

معرفی کتاب

در این نوشتار با توجه به مفاد تفسیر صافی تألیف ملامحسن فیض کاشانی ترجمه‏ای روان از قرآن کریم ارایه شده است. مترجم با بهره‏گیری از ترجمه متن تفسیر صافی و ترجمه مهدی الهی قمشه‏ای از قرآن کریم ترجمه‏ای تفسیری از قرآن ارایه داده است. روش مترجم در ترجمه آیات چنین است که در ابتدای ترجمه هر آیه از قرآن موضوعی را برای مفاد آیه انتخاب می‏کند که حاوی پیام و محتوای آن آیه می‏باشد که این موضوعات تفسیری را از کتاب تفسیری صافی استخراج نموده است. وی همچنین برای بیان مفاهیم دقیق برخی از واژگان قرآنی در داخل پرانتز نیز توضیحاتی راجع به معنای آن واژه ارایه نموده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

در این نوشتار با توجه به مفاد تفسیر صافی تألیف ملامحسن فیض کاشانی ترجمه‏ای روان از قرآن کریم ارایه شده است. مترجم با بهره‏گیری از ترجمه متن تفسیر صافی و ترجمه مهدی الهی قمشه‏ای از قرآن کریم ترجمه‏ای تفسیری از قرآن ارایه داده است. روش مترجم در ترجمه آیات چنین است که در ابتدای ترجمه هر آیه از قرآن موضوعی را برای مفاد آیه انتخاب می‏کند که حاوی پیام و محتوای آن آیه می‏باشد که این موضوعات تفسیری را از کتاب تفسیری صافی استخراج نموده است. وی همچنین برای بیان مفاهیم دقیق برخی از واژگان قرآنی در داخل پرانتز نیز توضیحاتی راجع به معنای آن واژه ارایه نموده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها