نویسنده:

بیماری‌های شایع در چشم‌پزشکی: راهنمایی عملی برای دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی


                  

معرفی کتاب

این نوشتار، بیماری‎ها و اختلالات متداول و رایج چشمی را به شیوه‏ای ساده و روان همراه با تصویر تشریح می‏کند. نگارنده در فصل اول معاینات چشم را در دو گروه بیماران «بدون علامت» و «با علامت» تقسیم‏بندی کرده است، اجزای مورد معاینه در چشم را از قبیل اندازه‏گیری میدان بینایی، معاینه خارجی چشم و معاینه مردمک‏ها همراه با وسایل و ابزارهای مورد نیاز تشخیص بیماری به گونه‏ای شیوا و روان تشریح می‏کند. کاهش تدریجی حدت بینایی، دوبینی، تار شدن دید، برق زدن در چشم، مگس‏پران و از دست دادن موقت بینایی از جمله بیماری‎های شایعی هستند که مؤلف درباره هر یک از آنها سخن گفته و به علایم و اصطلاحات پزشکی و بالینی آنها اشاره کرده است و راه درمان ارایه می‏کند. در فصل دوم، تمام بیماری‎های شایع با تصویر و همراه با پرسش‎های پزشکی نمایانیده که پس از سال‎ها پاسخ هر پرسش به تفکیک آورده شده است. نویسنده در پایان، پرسش‎های شایعی را که بیماران در خصوص چشم‏های خود از چشم‏پزشک می‏پرسند آورده است که سؤال‎هایی چون: عینکی بودن فرزند من ارثی است؟ کار کردن با کامپیوتر به چشم من آسیب می‏رساند؟ از جمله آنهاست.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

این نوشتار، بیماری‎ها و اختلالات متداول و رایج چشمی را به شیوه‏ای ساده و روان همراه با تصویر تشریح می‏کند. نگارنده در فصل اول معاینات چشم را در دو گروه بیماران «بدون علامت» و «با علامت» تقسیم‏بندی کرده است، اجزای مورد معاینه در چشم را از قبیل اندازه‏گیری میدان بینایی، معاینه خارجی چشم و معاینه مردمک‏ها همراه با وسایل و ابزارهای مورد نیاز تشخیص بیماری به گونه‏ای شیوا و روان تشریح می‏کند. کاهش تدریجی حدت بینایی، دوبینی، تار شدن دید، برق زدن در چشم، مگس‏پران و از دست دادن موقت بینایی از جمله بیماری‎های شایعی هستند که مؤلف درباره هر یک از آنها سخن گفته و به علایم و اصطلاحات پزشکی و بالینی آنها اشاره کرده است و راه درمان ارایه می‏کند. در فصل دوم، تمام بیماری‎های شایع با تصویر و همراه با پرسش‎های پزشکی نمایانیده که پس از سال‎ها پاسخ هر پرسش به تفکیک آورده شده است. نویسنده در پایان، پرسش‎های شایعی را که بیماران در خصوص چشم‏های خود از چشم‏پزشک می‏پرسند آورده است که سؤال‎هایی چون: عینکی بودن فرزند من ارثی است؟ کار کردن با کامپیوتر به چشم من آسیب می‏رساند؟ از جمله آنهاست.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها