نویسنده:

بهشت و جهنم


                  

معرفی کتاب

نگارنده در کتابچة حاضر، راه و رسم زندگی کردن را در قالب داستان به دو زبان فارسی و انگلیسی در دو بخش تحت عنوان «بهشت و جهنم» و «تفاوت واقعی بهشت و جهنم» به رشتة تحریر درآورده است. در ذیل خلاصه‌ای از داستان بهشت و جهنم آورده شده است: راهبی با چشمان بسته در کنار جاده نشسته است که ناگاه با صدای یک سامورایی به خود می‌آید و از او می‌پرسد بهشت و جهنم چیست؟ سامورایی عصبانی می‌شود و شمشیرش را بالای سر راهب می‌چرخاند، راهب می‌گوید: جهنم یعنی این. سامورایی از کردة خود پشیمان می‌شود شمشیرش را پایین می‌آورد. راهب می‌گوید: حال بهشت یعنی این.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

نگارنده در کتابچة حاضر، راه و رسم زندگی کردن را در قالب داستان به دو زبان فارسی و انگلیسی در دو بخش تحت عنوان «بهشت و جهنم» و «تفاوت واقعی بهشت و جهنم» به رشتة تحریر درآورده است. در ذیل خلاصه‌ای از داستان بهشت و جهنم آورده شده است: راهبی با چشمان بسته در کنار جاده نشسته است که ناگاه با صدای یک سامورایی به خود می‌آید و از او می‌پرسد بهشت و جهنم چیست؟ سامورایی عصبانی می‌شود و شمشیرش را بالای سر راهب می‌چرخاند، راهب می‌گوید: جهنم یعنی این. سامورایی از کردة خود پشیمان می‌شود شمشیرش را پایین می‌آورد. راهب می‌گوید: حال بهشت یعنی این.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها