باباافضل کاشانی


                  

معرفی کتاب

این اثر به معرفی شرح حال، سرگذشت و اوصاف و احوال افضل‏الدین مرقی کاشانی پرداخته است. نویسنده از شهر کاشان با عنوان گاهواره علم و هنر یاد کرده و اشعاری را هم در ستایش شهر کاشان و افضل‏الدین مرقی کاشانی آورده است. او سپس درباره اسم و لقب حکیم، سخن گفته و منابعی که افضل‏الدین کاشانی را با لقب بابا توصیف کرده‏اند، نام می‏برد. او می‏گوید: ولادت او در اواخر قرن ششم هجری بوده و در روستایی به نام سرقادر، 30 کیلومتری شهر کاشان متولد شده است. مؤلف در ادامه به توصیف و تشریح صحن و مقبره بابا افضل پرداخته و از قرآن خطی که در آنجا وجود داشته نام می‏برد. زندانی شدن بابا افضل در سمرقند و رنج‎ها و مصایبی که او دیده، همچنین گفتگو و مکاتبات با معاصرانش، از جمله عناوینی است که در ادامه از نظر خوانندگان می‏گذرد. رجال‏نگاران و تذکره‏نویسان از او یاد کرده‏اند که محقق طوسی، خواجه نصیرالدین، امین احمد رازی و ملک‏الشعرای بهار در سبک‏شناسی از جمله آنهاست. این حکیم آثار و تألیفات ارزشمندی هم داشته که مؤلف یک به یک آنها را معرفی کرده و در پایان، اشعار بابا افضل را آورده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

این اثر به معرفی شرح حال، سرگذشت و اوصاف و احوال افضل‏الدین مرقی کاشانی پرداخته است. نویسنده از شهر کاشان با عنوان گاهواره علم و هنر یاد کرده و اشعاری را هم در ستایش شهر کاشان و افضل‏الدین مرقی کاشانی آورده است. او سپس درباره اسم و لقب حکیم، سخن گفته و منابعی که افضل‏الدین کاشانی را با لقب بابا توصیف کرده‏اند، نام می‏برد. او می‏گوید: ولادت او در اواخر قرن ششم هجری بوده و در روستایی به نام سرقادر، 30 کیلومتری شهر کاشان متولد شده است. مؤلف در ادامه به توصیف و تشریح صحن و مقبره بابا افضل پرداخته و از قرآن خطی که در آنجا وجود داشته نام می‏برد. زندانی شدن بابا افضل در سمرقند و رنج‎ها و مصایبی که او دیده، همچنین گفتگو و مکاتبات با معاصرانش، از جمله عناوینی است که در ادامه از نظر خوانندگان می‏گذرد. رجال‏نگاران و تذکره‏نویسان از او یاد کرده‏اند که محقق طوسی، خواجه نصیرالدین، امین احمد رازی و ملک‏الشعرای بهار در سبک‏شناسی از جمله آنهاست. این حکیم آثار و تألیفات ارزشمندی هم داشته که مؤلف یک به یک آنها را معرفی کرده و در پایان، اشعار بابا افضل را آورده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها