نویسنده:

ایدز در حاملگی و زایمان


                  

معرفی کتاب

این کتاب اطلاعات گسترده‏ای مربوط به عفونت HIV در زنان حامله و کودک آنها ارائه می‏دهد. اطلاعاتی که در مورد شناخت ویروس، اپیدمیولوژی، راههای انتقال از مادر به کودک، روشهای بررسی عفونت در زنان باردار و کودکان و مراقبت‏های لازم را برای دست‏اندرکاران مخصوصاً ماماها، پزشکان عمومی مهیا می‏کند تا مسیر صحیح مدیریت و پیشگیری و درمان بیماران خود را با اعتماد به نفس انجام دهند. بعد از توضیح راههای انتقال بیماری ایدز از روند و جریان آن سخن رفته و با ذکر مثالها و مطالعات مختلف روشنگری‏های مفیدی در دسترس قرار گرفته است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

این کتاب اطلاعات گسترده‏ای مربوط به عفونت HIV در زنان حامله و کودک آنها ارائه می‏دهد. اطلاعاتی که در مورد شناخت ویروس، اپیدمیولوژی، راههای انتقال از مادر به کودک، روشهای بررسی عفونت در زنان باردار و کودکان و مراقبت‏های لازم را برای دست‏اندرکاران مخصوصاً ماماها، پزشکان عمومی مهیا می‏کند تا مسیر صحیح مدیریت و پیشگیری و درمان بیماران خود را با اعتماد به نفس انجام دهند. بعد از توضیح راههای انتقال بیماری ایدز از روند و جریان آن سخن رفته و با ذکر مثالها و مطالعات مختلف روشنگری‏های مفیدی در دسترس قرار گرفته است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها