نویسنده:

الگوی مصرف


                  

معرفی کتاب

پژوهشی در مبانی دینی «صرفه‏جویی» است. نویسنده در این کتاب آیات قرآن مجید و روایات پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) در باب نکوهش اسراف را جمع‏آوری کرده و با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی موارد و مظاهر اسراف و آثار اجتماعی و اقتصادی آن را بررسی کرده است. نظام آموزشی و الگوی مصرف، شیوه‏های صرفه‏جویی در مصرف انرژی، صرفه‏جویی در آب، اخلاق مصرف، محیط زیست و پیامدهای آلودگی آن، کلمات قصار ائمه راجع به اسراف و... از جمله مباحث این کتاب است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

پژوهشی در مبانی دینی «صرفه‏جویی» است. نویسنده در این کتاب آیات قرآن مجید و روایات پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) در باب نکوهش اسراف را جمع‏آوری کرده و با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی موارد و مظاهر اسراف و آثار اجتماعی و اقتصادی آن را بررسی کرده است. نظام آموزشی و الگوی مصرف، شیوه‏های صرفه‏جویی در مصرف انرژی، صرفه‏جویی در آب، اخلاق مصرف، محیط زیست و پیامدهای آلودگی آن، کلمات قصار ائمه راجع به اسراف و... از جمله مباحث این کتاب است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها