نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

اعترافات یک جاسوس


                    

معرفی کتاب

سال 1943 است، تاریک‌ترین روزهای جنگ جهانی دوم. «مدی»، خلبان هواپیمای جاسوسی بریتانیایی است و «جولی»، جاسوس دستگاه اطلاعاتی انگلیس است. این دو دختر مأموریت دارند به فرانسه اشغالی بروند و نقشه قرارگاه و زندان نازی‌ها را به کمک نیروی مقاومت محلی در فرانسه اجرا کنند؛ اما هواپیمای آن‌ها دچار سانحه می‌شود و جولی با چتر از هواپیما پایین می‌پرد و نازی‌ها اسیرش می‌کنند. مدی هم هواپیما را به سختی به زمین می‌نشاند و پیش خانواده‌ای از اعضای نیروی مقاومت پنهان می‌شود. قبل از پرواز، مدارک هویتی جولی و مدی به اشتباه با هم جابه‌جا می‌شود و همین موضوع سرنوشت متفاوتی را برای هر کدام از آن‌ها رقم می‌زند ... .

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

سال 1943 است، تاریک‌ترین روزهای جنگ جهانی دوم. «مدی»، خلبان هواپیمای جاسوسی بریتانیایی است و «جولی»، جاسوس دستگاه اطلاعاتی انگلیس است. این دو دختر مأموریت دارند به فرانسه اشغالی بروند و نقشه قرارگاه و زندان نازی‌ها را به کمک نیروی مقاومت محلی در فرانسه اجرا کنند؛ اما هواپیمای آن‌ها دچار سانحه می‌شود و جولی با چتر از هواپیما پایین می‌پرد و نازی‌ها اسیرش می‌کنند. مدی هم هواپیما را به سختی به زمین می‌نشاند و پیش خانواده‌ای از اعضای نیروی مقاومت پنهان می‌شود. قبل از پرواز، مدارک هویتی جولی و مدی به اشتباه با هم جابه‌جا می‌شود و همین موضوع سرنوشت متفاوتی را برای هر کدام از آن‌ها رقم می‌زند ... .

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها