نویسنده:

آشنایی مقدماتی با برنامه‌نویسی به زبان اسمبلی همراه با مثال‌ها و برنامه‌های ...


                  

معرفی کتاب

زبان اسمبلی یک زبان سطح پایین است که قدرت فوق‌العاده‌ای دارد. اغلب برنامه‌های سیستم و برنامه‌هایی که باید در حداقل زمان ممکن اجرا شوند، به این زبان نوشته می‌شوند، علاوه بر امکاناتی که این زبان دارد، برنامه‌نویسی با آن به دلیل نیاز به آشنایی با ساختار داخلی کامپیوتر و مفاهیمی در خصوص آن، کمی دشوار به نظر می‌رسد. در این راستا نگارندگان در کتاب حاضر نخست ساختار داخلی کامپیوتر، چون حافظه‌ی Ram، حافظه‌ی Rom، ریزپردازنده (Cpu)، سگمنت‌ها (Segments)،... و سپس محیط DOS و ویندوز را معرفی می‌کنند. مفاهیم پایه‌ی زبان اسمبلی، نحوه‌ی برنامه‌نویسی، و دسترسی مستقیم به حافظه‌ی ویدئو پاره‌ای از موضوعات کتاب است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

زبان اسمبلی یک زبان سطح پایین است که قدرت فوق‌العاده‌ای دارد. اغلب برنامه‌های سیستم و برنامه‌هایی که باید در حداقل زمان ممکن اجرا شوند، به این زبان نوشته می‌شوند، علاوه بر امکاناتی که این زبان دارد، برنامه‌نویسی با آن به دلیل نیاز به آشنایی با ساختار داخلی کامپیوتر و مفاهیمی در خصوص آن، کمی دشوار به نظر می‌رسد. در این راستا نگارندگان در کتاب حاضر نخست ساختار داخلی کامپیوتر، چون حافظه‌ی Ram، حافظه‌ی Rom، ریزپردازنده (Cpu)، سگمنت‌ها (Segments)،... و سپس محیط DOS و ویندوز را معرفی می‌کنند. مفاهیم پایه‌ی زبان اسمبلی، نحوه‌ی برنامه‌نویسی، و دسترسی مستقیم به حافظه‌ی ویدئو پاره‌ای از موضوعات کتاب است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها