آشنایی با ابریشم


                    

معرفی کتاب

شناخت ابریشم و آشنایی با این صنعت موضوع تحقیق این اثر است. مؤلف در فصل نخست گزارشی از تاریخچه ابریشم در ایران و دیگر مناطق جهان به تصویر کشیده، آنگاه درباره ساختمان و خصوصایت فیزیکی و شیمیایی ابریشم و تأثیرپذیری آن از آب و حرارت و نور و دیگر ترکیبات شیمیایی به تفصیل سخن می‏گوید. کرم ابریشم، چگونگی پرورش آن، مراحل زندگی این کرم، بیماری‎ها و آفاتی که این کرم با آن مواجه می‏شود، از دیگر مباحثی است که بدان اشاره می‎شود. وی در ادامه فرایندهای تولید نخ ابریشم را همراه با تصاویر و نمودار تشریح کرده و آنگاه روش‎های رنگرزی ابریشم را بر پایه روش‎ها و مدل‎های شیمیایی مختلف مورد کندوکاو قرار می‏دهد. ایجاد توتستان به منظور تغذیه، نگهداری و پرورش کرم ابریشم، چگونگی روش و پرورش کاشت درخت توت با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب برای کاشت این نهال و دیگر موضوعات زراعی و کشاورزی مرتبط با کاشت و پرورش آن به شکلی مطلوب و مؤثر، عنوان فصل پایانی کتاب را به خود اختصاص داده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

شناخت ابریشم و آشنایی با این صنعت موضوع تحقیق این اثر است. مؤلف در فصل نخست گزارشی از تاریخچه ابریشم در ایران و دیگر مناطق جهان به تصویر کشیده، آنگاه درباره ساختمان و خصوصایت فیزیکی و شیمیایی ابریشم و تأثیرپذیری آن از آب و حرارت و نور و دیگر ترکیبات شیمیایی به تفصیل سخن می‏گوید. کرم ابریشم، چگونگی پرورش آن، مراحل زندگی این کرم، بیماری‎ها و آفاتی که این کرم با آن مواجه می‏شود، از دیگر مباحثی است که بدان اشاره می‎شود. وی در ادامه فرایندهای تولید نخ ابریشم را همراه با تصاویر و نمودار تشریح کرده و آنگاه روش‎های رنگرزی ابریشم را بر پایه روش‎ها و مدل‎های شیمیایی مختلف مورد کندوکاو قرار می‏دهد. ایجاد توتستان به منظور تغذیه، نگهداری و پرورش کرم ابریشم، چگونگی روش و پرورش کاشت درخت توت با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب برای کاشت این نهال و دیگر موضوعات زراعی و کشاورزی مرتبط با کاشت و پرورش آن به شکلی مطلوب و مؤثر، عنوان فصل پایانی کتاب را به خود اختصاص داده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها